Hudlægekonsultation
        med kort ventetid

Din sikkerhed

Beauté Pacifique Ambulatoret er registreret hos Sundhedsstyrelsen og er godkendt til at udføre kosmetiske behandlinger. 

Vores kosmetiske behandlinger udføres af speciallæger og sygeplejersker. Dette er din sikkerhed for, at du altid er i trygge hænder, når du vælger en kosmetisk behandling hos os.

Vi holder os hele tiden opdateret på, hvad der sker indenfor det kosmetiske område og deltager løbende på kurser.

I 2007 trådte nye regler i kraft om, hvilke personer der må udføre kosmetiske behandlinger. Disse regler har til formål at sikre, at kosmetiske behandlinger udføres af kompetente sundhedspersoner.

På Ambulatoriet lever vi naturligvis op til disse regler. 

Du kan læse mere om sundhedsmyndighedernes krav til kvalitetskontrol på Sundhedsstyrelsen hjemmeside